Share

APOSTILA DE LA HAGA-SUPRALEGALIZARI

 

      AHR TRADUCERI - Oferim servicii de apostilare - indiferent de locul în care vă aflati, în Bucuresti, Ploiesti, Targoviste, Buzau sau în afara hotarelor tarii.

      Procedura de obtinere a apostilei, de efectuare a traducerilor autorizate sau a supralegalizarii traducerilor va fi efectuata in conditii de operativitate si siguranta maxima.

     La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul
certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul pentru Evidenţa Persoanelor
adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;
actele de studii preuniversitare trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean.
actele de studii superioare se vizează în prealabil de universitate [facultate].
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii - Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicale vizate în prealabil la Directii de Sanatate Publica
certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii sau Casele Judetene
adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003


     La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
hotărâri judecătoreşti Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila de preşedinte.
actele originale care emană de la un executor judecătoresc  
actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator etc.


      Incepând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostileaza prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

     La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public  
Traducerile legalizate la notar  
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) De ex.: procuri, declarații, invitații etc.


     La MINISTERUL JUSTITIEI se pot supralegaliza următoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
hotărâri judecătoreşti în copie legalizată, emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei).
actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator etc. - actul trebuie să fie emis sub antetul Ministerului Justitiei


     Nu se supralegalizează actele emise de autorităţi care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiţiei, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.).
     Nu se supralegalizează actele oficiale emise de autorităţile române pentru a fi folosite în România.
     Nu se supralegalizează actele oficiale străine.


     La MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE se pot supralegaliza urmatoarele tipuri de acte:

Tip de acte Observaţii
certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.
certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti
actele de studii preuniversitare trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean.
actele de studii superioare se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED.
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii -Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicale vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti
certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti
adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti
• Am pregatit un sistem special de recomandare pentru clientii nostrii care consta in acordarea unui rabat pentru noua firma recomandata si de asemenea pentru firma care a facut recomandarea.
• Imputernicire de calatorie in Turcia cu masina care nu este proprietate personala: Traducere - Legalizare - Apostilare – Livrare!
• Facilitare servicii notariale - legalizari - GRATUIT !
• Livrare gratuita pentru comenzi mai mari de 10 documente!

 

 

Servicii de traduceri AHR

Când vine vorba de traducerea scrisă, ne concentrăm să redăm cât mai fidel sensul textului sursă cu ajutorul traducătorilor specializaţi în domeniile cele mai importante ale momentului, care au deprins experienţă în a ticlui cuvintele ...
Vezi mai multe...

Servicii de interpretariat AHR

 Nu doar traducerile scrise reprezintă o necesitate în concretizarea relaţiilor de afaceri în ziua de astăzi, ci şi interpretarea, un serviciu care presupune facilitarea comunicării dintre dumneavoastră şi partenerii...
Vezi mai multe...